Еврейский Календарь 5773

 

Сентябрь 2012/ Элул — Тишрей

Октябрь 2012/ Тишрей — Хешван

Ноябрь 2012/ Хешван — Кислев

Декабрь 2012/ Кислев — Тевет

Январь 2013/ Тевет — Шват

Февраль 2013/ Шват — Адар

Март 2013/ Адар — Нисан

Апрель 2013/ Нисан — Ийяр

Май 2013/ Ийяр — Сиван

Июнь 2013/ Сиван — Таммуз

Июль 2013/ Таммуз — Ав

 

Август 2013/ Ав — Элул

Сентябрь 2013/ Элул — Тишрей